Category Archives: Prawo konsumenta

Bezpieczna żywność

Ostatnia nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie żywnością ma służyć uproszczeniu i liberalizacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i obrotem żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Gospodarstwa agroturystyczne i przedsiębiorcy wytwarzający wina gronowe z upraw własnych … Continue reading

Posted in Prawo konsumenta | Leave a comment

Zaległości płatnika

Przed rokiem pracodawca prowadzący indywidualną działalność nie uiścił składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych za 1 miesiąc. Czy może trafić za to do rejestru dłużników niewypłacalnych?

Posted in Artykuły & porady, Prawo konsumenta | Tagged , | Leave a comment

Reklama nie zasłoni okna mieszkania

Minister Infrastruktury zmienił rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych . Zmiany przepisów pozwolą wyeliminować negatywne dla użytkowników mieszkań skutki instalowania nośników reklamowych. Budynek mieszkalny wielorodzinny, zgodnie z wprowadzoną ogólną zasadą, powinien być użytkowany w taki sposób, żeby nie … Continue reading

Posted in Prawo konsumenta | Tagged | Leave a comment