Dyscyplinarka za udostępnianie dokumentów

Mój pracownik przesłał firmowy dokument, który był efektem pracy kilku zatrudnionych w firmie osób, innemu przedsiębiorcy. Dokument ten nie był opatrzony klauzulą „taj- ne”. Czy ten pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

Reklama
#REKLAMA#

Dokument, do którego wyłączne prawa ma pracodawca, nie może być bez jego zgody udostępniony na zewnątrz firmy. Pracownik, który udostępnił go innemu przedsiębiorcy, naruszył zaś interesy firmy. W związku z tym może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Taka odpowiedzialność ma zastosowanie również, gdy udostępnione pismo nie było tajne (tak też orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. II PK 46/2009).

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.