Działalność pro bono a VAT

Spółka będąca kancelarią prawną świadczy nieodpłatną pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych. Prowadzona przez nią darmowa pomoc to element jej strategii marketingowej. Czy z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?

Jednym z elementów budowania wizerunku podmiotów, powszechnie stosowanym przez kancelarie prawne funkcjonujące w sektorze usług prawniczych, jest zaangażowanie w działalność o charakterze pro publico bono. Taka darmowa pomoc prawna nie jest opodatkowana VAT. Wedle bowiem art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne usługi można opodatkować jedynie wtedy, gdy zostały spełnione 2 warunki: podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupach związanych z tymi usługami i świadczenie nie jest związane z przedsiębiorstwem.
Związek między świadczeniem usług pro bono z działalnością kancelarii występuje zaś przy działaniach marketingowych, polegających na budowaniu wizerunku (tak też uznał NSA w wyroku z 23.03.2010 r., sygn. I FSK 326/09).

This entry was posted in Artykuły & porady, Działalność gospodarcza and tagged , . Bookmark the permalink.