Działka do zasiedzenia

Mam działkę budowlaną na drugim końcu Polski. Jedna osoba zwróciła się do mnie z ofertą jej nabycia, twierdząc, że od wielu lat stale z niej korzysta. Czy ta osoba może zasiedzieć moją działkę, skoro wie, że ja jestem właścicielem?

Reklama
#REKLAMA#

Świadomość posiadacza nieruchomości, iż jej właścicielem nieruchomości jest inna osoba, świadczy tylko o jego złej wierze. Nie odbiera jego posiadaniu samoistnego charakteru. Taki posiadacz może więc nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli upłynie odpowiedni okres takiego posiadania (w przypadku złej wiary 30 lat). Tak więc samoistny posiadacz nieruchomości (czyli osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel), który w czasie biegu zasiedzenia zwraca się do właściciela z ofertą nabycia jej w drodze umowy, nie pozbawia swojego posiadania przymiotu samoistności, chyba że z innych jeszcze okoliczności wynika, iż rezygnuje z takiego władania nią (tak też orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 marca 2009 r., sygn. IV CSK 407/2008).

This entry was posted in Artykuły & porady. Bookmark the permalink.