Ekwiwalenty pieniężne za dojazdy

Firma, która zatrudniała kilkudziesięciu pracowników, w regulaminie wynagradzania zobowiązała się rekompensować im koszty dojazdu do pracy i z powrotem. Wypłaca im ekwiwalent pieniężny na dojazdy komunikacją miejską lub PKP, nie kontrolując jednak, jak pracownicy go wykorzystują. Czy takie rekompensaty powinny być wliczane do podstawy wymiaru składek na ZUS?

Reklama
#REKLAMA#

Przysporzenia majątkowe, w tym i ekwiwalenty pieniężne z tytułu ponoszonych kosztów przejazdówdo pracy środkami lokomocji, wypłacane pracownikom przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy, są wyłączone z podstawy wymiaru składek. Pracodawca nie musi więc płacić składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne od ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych za bilety na dojazdy do pracy. Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 2 grudnia 2009 r. (sygn. I UK 201/09).

This entry was posted in Artykuły & porady. Bookmark the permalink.