Kolacje i obiady na firmę?

Przedsiębiorca zaprasza kontrahenta do restauracji na kawę, „zwykły” lunch lub obiad w celu omówienia transakcji. Czy może związane z tym wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Reklama
#REKLAMA#

Poniesione wydatki nie są kosztami uzyskania przychodów jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Decydujące znaczenie dla kwalifikacji wydatków związane ze spotkaniem ma charakter spotkania. Skoro to spotkanie miało na celu przede wszystkim przeprowadzenie rozmów biznesowych (a nie okazywanie „przepychu” czy „wystawności”, aby zaimponować kontrahentowi), a posiłek w restauracji nie był „okazały”, to nie ma podstaw do zakwalifikowania tych wydatków do kosztów o charakterze reprezentacyjnym. Zaproszenia takie to powszechnie przyjęta praktyka i podatnik może zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów (tak też uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 27.08.2009 r., nr IPPB5/4240-24/09-2/AM).

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.