Materiały budowlane dla powodzian

Mam hurtownię materiałów budowlano-remontowych. Słyszałem, że darowizny materiałów budowlanych dla powodzian są zwolnione z VAT. Czy to prawda?

Reklama
#REKLAMA#

9 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące czasowego zwolnienia z VAT materiałów budowlanych przekazywanych w darowiźnie osobom poszkodowanym w powodziach w maju i czerwcu tego roku (Dz.U. Nr 100, poz. 638). Będzie ono obowiązywać tylko do 30 września br.
Zwolnienie obejmuje zarówno darowizny na rzecz osób prywatnych, jak też szkół i innych placówek prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, a także ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferujących zakwaterowanie dla uczniów i studentów.

Darczyńca, aby skorzystać ze zwolnienia, powinien uzyskać od poszkodowanego stosowne dokumenty. W przypadku osób fizycznych będzie to oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu czy budynku, w którym powstała w wyniku powodzi szkoda, oświadczenie o przeznaczeniu otrzymanych materiałów budowlanych do usuwania skutków powodzi i zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające poniesienie szkody. Pozostałe podmioty powinny dostarczyć darującemu oświadczenie o przeznaczeniu materiałów do likwidacji szkód po powodzi oraz zaświadczenie wydane przez samorząd o poniesieniu szkody w obiektach.

Zastosowanie zwolnienia od podatku w przypadku osób dokonujących dostawy materiałów budowlanych nie oznacza możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem tych towarów.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.