Niedozwolone klauzule umowne

W stosowanych wzorcach umów o kredyt hipoteczny bank zawarł postanowienie, że w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank, konsument będzie zobowiązywany do uiszczenia dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem i skuteczne wobec prywatnych kredytobiorców?

Reklama
#REKLAMA#

Postanowienie opisane w pytaniu zostało wpisane do „Rejestru klauzul niedozwolonych”, a jego stosowanie w obrocie z konsumentami jest zabronione. Działanie takie jest bowiem sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumentów, gdyż stosuje się wobec nich podwójną sankcję. Wobec przedsiębiorcy, który mimo zakazu stosują zakazane klauzule, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10% ubiegłorocznego przychodu.

Odszkodowania dla pasażerów linii lotniczych

Pasażerom należy się kompensata, jeśli zarezerwowali lot u przewoźnika, który zbankrutował. Kodeks cywilny stanowi zaś, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Jeśli więc umowa, którą konsument już podpisał, zawiera niedozwolone postanowienia, to one nie wiążą go z mocy prawa. Jeżeli przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, można zwrócić się do sądu powszechnego (rejonowego lub okręgowego) o uznanie danego postanowienia za niewiążące.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.