Odliczenie składek ZUS

Podatniczka osiągnęła stratę z prowadzonej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej. Rozlicza się ona wspólnie z mężem, który osiągnął przychód ze stosunku pracy. Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne podatnika, który ma stratę, od przychodu osiągniętego przez małżonka?

Reklama
#REKLAMA#

Niestety, nie jest możliwe odliczenie od przychodu uzyskanego przez jednego z małżonków kwoty składek na ubezpieczenie społeczne drugiego małżonka. Każdy z małżonków odlicza odrębnie od osiągniętego przez siebie dochodu opłacone na swoją rzecz składki na ubezpieczenie społeczne. Dopiero tak obliczone dochody obojga małżonków sumuje się.

This entry was posted in Działalność gospodarcza and tagged . Bookmark the permalink.