Opłata za paszport

Za wydanie paszportu pobierana jest opłata w wysokości 140 zł. Wydanie drugiego paszportu kosztuje 280 zł. Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13. r.ż., zapłacimy zaś 60 zł. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu. Zwrot opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowego następuje zaś w kasie organu paszportowego bądź na rachunek bankowy osoby, której dokument paszportowy został unieważniony, po zwróceniu unieważnionego dokumentu paszportowego. Tak wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. Nr 25, poz. 126).

This entry was posted in Artykuły & porady. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *