Działalność pro bono a VAT

Spółka będąca kancelarią prawną świadczy nieodpłatną pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych. Prowadzona przez nią darmowa pomoc to element jej strategii marketingowej. Czy z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?

Jednym z elementów budowania wizerunku podmiotów, powszechnie stosowanym przez kancelarie prawne funkcjonujące w sektorze usług prawniczych, jest zaangażowanie w działalność o charakterze pro publico bono. Taka darmowa pomoc prawna nie jest opodatkowana VAT. Wedle bowiem art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne usługi można opodatkować jedynie wtedy, gdy zostały spełnione 2 warunki: podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupach związanych z tymi usługami i świadczenie nie jest związane z przedsiębiorstwem.
Związek między świadczeniem usług pro bono z działalnością kancelarii występuje zaś przy działaniach marketingowych, polegających na budowaniu wizerunku (tak też uznał NSA w wyroku z 23.03.2010 r., sygn. I FSK 326/09).

Posted in Artykuły & porady, Działalność gospodarcza | Tagged , | Leave a comment

Procedura do odbudowy

Prowadzę mały sklep w budynku wolnostojącym, który poważnie zniszczyła powódź. Czy w celu jego częściowej odbudowy muszę ubiegać się o pozwolenie na budowę i przechodzić wszystkie formalności z tym związane? Continue reading

Posted in Artykuły & porady | Tagged | Leave a comment

Zapisz się do OFE

Skończyłam studia i założyłam od kwietnia br. własną działalność gospodarczą. Dotąd nie wybrałam jeszcze OFE? Do jakiego funduszu zostanę przydzielona? Czy mogę jeszcze sama wybrać OFE? Continue reading

Posted in Artykuły & porady | Tagged , | Leave a comment

Pożyczka w rodzinie a PCC

Czy umowa pożyczki na kwotę 8.000 zł zawarta między teęciową a synową korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Continue reading

Posted in Artykuły & porady | Tagged | Leave a comment

Kwoty jednorazowych odszkodowań

W obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. podane zostały wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Continue reading

Posted in Prawo pracy | Tagged , | Leave a comment

Materiały budowlane dla powodzian

Mam hurtownię materiałów budowlano-remontowych. Słyszałem, że darowizny materiałów budowlanych dla powodzian są zwolnione z VAT. Czy to prawda? Continue reading

Posted in Artykuły & porady | Tagged | Leave a comment

Standardy usług rynku pracy

Usługi rynku pracy powinny być świadczone bez zbędnej zwłowki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, a te wymagające kontaktów indywidualnych – w warunkach zapewniających poufność rozmów.

Większość przepisów nowego rozporządzenia MPiPS w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 poz. 1193) wejdzie w życie 29 grudnia br. Określa ono standardy i szczegółowe warunki prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń. Continue reading

Posted in Prawo pracy | Tagged , , | Leave a comment