Pomoc, jaką oferuje doradztwo podatkowe

Każdy podatnik, który chce zgłębić wiedzę potrzebną do prowadzenia wszelkich rozliczeń, powinien zapoznać się z przepisami, istniejącymi w polskim prawie podatkowym. Jednakże zapewne wielokrotnie pojawia się wiele wątpliwości. Warto więc skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Zakres usług, jakie oferuje biuro doradztwa podatkowego obejmuje całość bieżących zagadnień podatkowych. Wśród nich są i takie, które mogą się pojawić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Doradcy podatkowi służą swoim klientom pomocą, wskazują prawidłowe oraz optymalne rozwiązania.

Jakość udzielanej pomocy uzależniona jest od potrzeb oraz oczekiwań klientów. I tak specjaliści posługujący w biurach doradztwa podatkowego zajmują się sporządzeniem opinii podatkowej, która dotyczy danego zagadnienia podatkowego. W innym przypadku może być to pomoc w postaci bezpośredniej usługi doradztwa podatkowego. W ostatniej z wymienionych sytuacji może być to udzielenie informacji w formie konsultacji telefonicznej. Odpowiedzi na nurtujące pytania klientów mogą być dostarczane drogą elektroniczną bądź też przekazywane podczas bezpośredniego spotkania.

Oferta, jaką posiadają biura doradztwa podatkowego obejmuje rozliczanie podatku od osób prawnych, podatków dochodowych od osób fizycznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podatków pośrednich (tj. VAT i akcyza). Ponadto biura oferują usługi w zakresie podatków lokalnych oraz cywilno-prawnych oraz podatków od spadków i darowizn.

This entry was posted in Działalność gospodarcza and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *