Procedura do odbudowy

Prowadzę mały sklep w budynku wolnostojącym, który poważnie zniszczyła powódź. Czy w celu jego częściowej odbudowy muszę ubiegać się o pozwolenie na budowę i przechodzić wszystkie formalności z tym związane?

Reklama
#REKLAMA#

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu określa szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu, na obszarze i w okresie określonych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów. Ten zaś ostatnio dwukrotnie zmienił swoje rozporządzenie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dzięki temu osoby dotknięte skutkami tegorocznej powodzi szybciej załatwią formalności budowlane konieczne do remontów i odbudowy m.in. ich zalanych domów i budynków gospodarczych. Odbudowa (w tym częściowa odbudowa) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu, zniszczonych przez powódż, w wymienionych w rozporządzeniu gminach i miejscowościach może być w zasadzie prowadzona po dokonaniu tylko zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Mieszkańcy gmin i miejscowości dotkniętych powodzią, które znajdują się w wykazie szefa rządu, nie muszą zaś nawet zgłaszać remontów obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu i innych, do budowy których normalnie potrzebne jest zgłoszenie (wymienionych w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego).
1 Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906 2 Dz.U. z 2009 r. Nr 193, poz. 1492, z późn. zm.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.