Reklama nie zasłoni okna mieszkania

Minister Infrastruktury zmienił rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych . Zmiany przepisów pozwolą wyeliminować negatywne dla użytkowników mieszkań skutki instalowania nośników reklamowych. Budynek mieszkalny wielorodzinny, zgodnie z wprowadzoną ogólną zasadą, powinien być użytkowany w taki sposób, żeby nie było ograniczane oświetlenie dzienne mieszkań. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji.

Reklama
#REKLAMA#

Zmiany umożliwiają więc instalowanie urządzeń, które są związane z użytkowaniem budynku czy mieszkania (np. krat, rolet lub zabudowy balkonów), a także urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych a więc o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.

Odwołując się do uzasadnionej jakości życia mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz biorąc pod uwagę istniejące stosunki zobowiązaniowe, objęto regulacją także urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania zainstalowane przed dniem wejścia w życie zmian, tj. przed 19 grudnia 2009 r.

Wprowadzono jednak odpowiednio długi czas dla zarządców budynków na dostosowanie się do nowych wymogów – najpóźniej do 19 czerwca 2011 r.

This entry was posted in Prawo konsumenta and tagged . Bookmark the permalink.