Rodzice wrócą do pracy

Pracownicy także po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będą mieli zagwarantowany powrót na dotychczasowe stanowisko bądź na stanowisko równorzędne, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiadało temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop.

Reklama
#REKLAMA#

Nowelizacja Kodeksu pracy gwarantuje rodzicom adopcyjnym takie sama prawa, z jakich korzystają rodzice biologiczni, tj. m.in. prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenia się urlopem macierzyńskim między rodzicami dziecka, prawo ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka oraz szczególną ochronę stosunku pracy.

Sprecyzowano też w ustawie termin złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Powinno mieć to miejsce na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w niepełnym wymiarze.

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta, po 14 dniach od ogłoszenia.

This entry was posted in Prawo pracy and tagged , . Bookmark the permalink.