Wspieranie termomodernizacji i remontów

Inwestor, który zamierza remontować budynek w całości z innych środków niż kredyt, na który została przyznana premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie premii bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, co skróci procedurę. Taki wyjątek od zasady składania do BGK wniosków o przyznanie premii kompensacyjnej za pośrednictwem banku kredytującego przewiduje ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wejdzie w życie 7 czerwca 2010 r.

Reklama
#REKLAMA#

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty określające rozmiar i szacowane koszty przedsięwzięcia, na podstawie których bank musi sprawdzić, czy zakres remontu jest zgodny z przepisami ustawy. Premia będzie wypłacana bezpośrednio inwestorowi po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Nowelizacja ma poprawić do- stępność premii kompensacyjnej. Zmienione przepisy dają prawo do premii kompensacyjnej 4 grupom inwestorów:

– właścicielom budynku miesz- kalnego,
– właścicielom jego części,
– współwłaścicielom budynku,
– współwłaścicielom jego części.

Premia kompensacyjna w przypadku jednego budynku mieszkalnego może zatem przysługiwać więcej niż jednemu inwestorowi. Premia ta przysługuje jednak jeden raz odnośnie budynku miesz- kalnego lub jego części. Inwestor, któremu przysługuje premia kompensacyjna, wykonujący remont bez korzystania z premii remontowej, nie będzie musiał wykazywać zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Będzie więc mógł od razu zrealizować większy remont, korzystając – na dotychczasowych zasadach – i z premii kompensacyjnej, i remontowej, bądź też zrealizować mniejsze przedsięwzięcie refinansowane w części lub w całości z premii kompensacyjnej. Zachowa przy tym prawo do skorzystania z premii remontowej z tytułu realizacji kolejnych przedsięwzięć remontowych.

This entry was posted in Informacje prawne and tagged , . Bookmark the permalink.