Zapisz się do OFE

Skończyłam studia i założyłam od kwietnia br. własną działalność gospodarczą. Dotąd nie wybrałam jeszcze OFE? Do jakiego funduszu zostanę przydzielona? Czy mogę jeszcze sama wybrać OFE?

Reklama
#REKLAMA#

Obowiązek zapisania się do jednego z 14 OFE ma każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która po raz pierwszy rozpoczyna pracę lub działalność gospodarczą objętą obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Fundusz należy wybrać w ciągu 7 dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą.

Nie muszą zapisywać się do OFE studenci i uczniowie do 26 r.ż., którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Osobom, które nie dopełnią tego obowiązku, ZUS wysyła przypomnienie. W br. otrzyma je ponad 267,5 tys. adresatów. Jeśli mimo tego ubezpieczony nadal sam nie zapisze się do żadnego z OFE, Zakład losowo przypisze go do jednego z funduszy. W losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w 2 kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 % aktywów netto wszystkich OFE. Wyłączone są 3 fundusze o największej liczbie członków. W najbliższym losowaniu 30 lipca br. weźmie udział 6 OFE: Allianz, Amplico, AXA, Aegon, Generali i Pocztylion. Do każdego przydzielona zostanie równa liczba osób, o czym zostaną one powiadomione.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged , . Bookmark the permalink.