Zus w spółce cywilnej

Jakie formularze rozliczeniowe powinna składać spółka cywilna zatrudniająca pracowników? Czy za każdego wspólnika i pracowników ma składać DRA oddzielnie?

Każdy ze wspólników spółki cywilnej dokonuje zgłoszenia na oddzielnym formularzu ZUS ZFA, wpisując własne, odrębne dane indentyfikacyjne: NIP i PESEL lub NIP i Regon (jeśli wspólnik prowadzi też odrębną działalność gospodarczą, inną niż działalność w formie spółki). Wspólnicy jako płatnicy składek zobowiązani są rozliczać się indywidualnie na druku ZUS DRA.

W razie zatrudnienia pracowników bądź zleceniobiorców spółka zobowiązana jest rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA i ewentualnie ZUS RSA oraz w odrębnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

This entry was posted in Działalność gospodarcza, Informacje prawne and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *